Sakramenty Święte

Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu świętego został ustanowiony z woli Jezusa Chrystusa: Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,18 – 19). Chrzest święty jest pierwszym sakramentem, który otwiera drogę do kolejnych. Bez tego sakramenty nie można przyjąć pozostałych. Sakrament chrztu daje człowiekowi łaskę uświęcającą, gładzi grzech pierworodny oraz wszystkie pozostałe. Chrzest jest jak brama, przez którą stajemy się członkami Kościoła Katolickiego.

 Ważne informacje dotyczące chrztu świętego w naszej parafii:

 1. Chrzest jest udzielany w naszej parafii w niedziele na Mszy Świętej o godzinie 11.30 oraz w drugie dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Z uzasadnionych przyczyn może być udzielony w innym terminie.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą, kiedy ma się odbyć chrzest. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczyć w katechezie (konferencja) przedchrzcielnej.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza swojej parafii (zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi).
  Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  – niepraktykujące
  – pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
  – uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej
 5. Akt chrztu jest pisany przez rodziców w ciągu tygodnia przed niedzielą, którą ma być udzielony chrzest w godzinach pracy kancelarii. Podpisy są składane przez rodziców i rodziców chrzestnych w dniu chrztu (przed liturgią w kancelarii).
 6. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.
 7. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny i wspólnoty parafialnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez najbliższych
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.