UWIELBIAJMY PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

PANIE PRZEMIEŃ! – oto głos, który nam biednym wędrowcom, na tym padole płaczu, z tkanych serc nader wszystko się wyrywa. Duch nasz pojmuje, że nie mamy tu stałego mieszkania, przeczuwa istnienie innej, lepszej krainy błogosławionych i dlatego oczy nasze w niebo się kierują, a usta i serce wołają: PANIE PRZEMIEŃ! Słowo Odwieczne, które z nieba przyszło na ziemię, ukazało nam blask swojej chwały. Wziął Jezus Piotra Jakuba i Jana, zaprowadził na górę Tabor i przemienił się przed nimi. Oblicze Jego zajaśniało jak słońce, szaty stały się białe jako śnieg i ukazali się z poza ziemskiej krainy Mojżesz i Eliasz z Nim rozmawiający, i oto dał się słyszeć głos z obłoku mówiący: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Pan Jezus przemienił się, pokazał blask swego majestatu i rozradowały się serca ukochanych uczniów, i zawołali: Panie, dobrze, że tu jesteśmy! Dobrze nam być z Jezusem.

Słuchajmy Jezusa, idźmy w Jego ślady, zachowujmy Jego przykazania, a przemieni się nasza skłonność do grzechu w nieśmiertelność, smutek i płacz w radość i wesele.

Pan Jezus przemieniał się wielokrotnie. Przy wcieleniu, kiedy będąc Bogiem, stał się człowiekiem i podczas Męki, kiedy chociaż nieśmiertelny, cierpieć na krzyżu i umrzeć za nas raczył. Przemienił się przy Zmartwychwstaniu, kiedy przybrał ciało uwielbione i w nim wstąpił do niebios, aby tam przygotować nam chwałę przemienienia.

Przemienia się Jezus codziennie na naszych ołtarzach, przemieniając chleb i wino w swoje Ciało i Krew, abyśmy posilając się tym pokarmem mogli uczestniczyć w skutkach i owocach Jego przemienienia. Przemienia się nieustannie, aby przemienić naszą nędzę i nicestwo, aby nas odmienić, uczynić uczestnikami swego Bóstwa i swej chwały. Kościół przeto codziennie we Mszy świętej zanosi modlitwę do Przemienienia Pańskiego: Boże, który człowieka cudownie stworzyłeś i cudowniej jeszcze odkupiłeś, daj, abyśmy mieli uczestnictwo w Bóstwie Jezusa, Syna Twego, który dla nas raczył stać się człowiekiem!

Zobacz także: Trzydniowe nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Przemienienia Pańskiego