Tryptyk na święto Przemienienia Pańskiego

I Radość Przemiany

Tajemnica Przemienienia Pańskiego

budzi radość,

bo Syn był w niej chwalebnie

uczony przez Ojca i Ducha.

Tajemnica ta rzuca kotwicę nadziei

w ocean Boskiej miłości ku ludziom, ku światu,

bo skoro Przemieniony Syn

jest głową ludzkości,

to braci swych – ludzi – przemienić jest gotów:

marnotrawnych z otchłani grzechu i nędzy

wydobyć i ku szczęściu usynowienia w Bogu

doprowadzić.

Do tajemnicy przemienienia świata

na wzór Chrystusowy

wiedzie nas Duch Święty

ścieżkami prostymi,

w mądrości krzyża Chrystusowego,

na szczyt Taboru

dla uwielbienia Przenajświętszej Trójcy

tak niezłomnie ufajmy!

A że jesteśmy w troskliwych dłoniach

Matki z Kany Galilejskiej

Przeto solidarnie ufajmy

W pomoc Matki Dobrej Przemiany.

 

II Rozwój Nadziei

Boże Ojcze!

nas jak dzieci ukochałeś,

Zbawiciela nam zesłałeś,

Jego słuchać nakazałeś.

Ojcze! Źródło dobra wszelakiego

przemień serca nasze według serca Jego.

 

Synu Boży!

Jezu, Bracie nasz Wcielony,

Jezu, Pierwszy Przemieniony,

Jezu, Pierwszy Zmartwychwstały,

Zbawicielu, Mistrzu nasz wspaniały

przez krzyża przyjęcie prowadź do Twej chwały.

 

Duchu Święty!

Obdarzaj nas wiarą mocną

i nadzieją bezgraniczną,

miłością gorącą i wieczną.

Ulecz dusze zranione grzechami,

przemień w braci, pociesz i władaj sercami.

 

Łaski Pełna!

Ucz nas świętej roztropności

na ścieżkach sprawiedliwości

ku chrześcijańskiej godności.

Mario! Otocz swymi ramionami

i wybłagaj pomoc na drogach przemiany.

 

III Prośby nasze

Święci świadkowie

Przemienienia na Taborze

Piotrze, Jakubie i Janie

prosimy Was

bądźcie orędownikami

chrześcijańskiej przemiany

w Ojczyźnie naszej,

w Europie

w świecie całym…

 

Naoczni świadkowie wielkości Pana

przypominajcie nam

o Przemienieniu Pańskim,

o świetle wiekuistym;

przypominajcie nam

o drożdżach łaski Pańskiej

sprawiającej w nas przemienienie;

przypominajcie nam

o siłach Ewangelii Chrystusa

przemieniających świat…

I przynaglajcie nas do czynów:

do trwania przy proroctwie

jak przy lampie,

która świeci w ciemnym miejscu

aż dzień zaświta,

a gwiazda poranna

wzejdzie w naszych sercach…

 

I przynaglajcie nas

do niesienia światła Pana

w sprawy świata…

(Maria Jędrówka)