Podstawy nabożeństwa do Tajemnicy Przemienienia Pańskiego

Podstawę wszelkich nabożeństw stanowi Objawienie Boże ukazujące różne tajemnice oraz praktyka Kościoła otaczająca je odpowiednim kultem. Odnosi się to także do nabożeństwa do Przemienienia Pańskiego.

Tajemnicami nazywamy niepojęte przez rozum ludzki prawdy Boże. A ponieważ prawdy Boże zawierają się często w dziełach Bożych, dlatego tajemnicami nazywamy także wydarzenia w dziejach zbawienia, zwłaszcza czyny Jezusa Chrystusa.

W tajemnicach Życia Chrystusa możemy mieć czynny udział, przy łączeniu się z nimi w duchu wiary, miłości, posłuszeństwa Bogu, szukania Jego chwały. W Chrystusie żyjącym w Kościele dokonuje się nasze zjednoczenie z Nim, a przez Niego z Trójcą Przenajświętszą.

Trzeba otworzyć się na słowo Boże, które zawarte w Piśmie Świętym i w Tradycji przybliża nam poznanie tajemnic zbawczych. Objawienie Boże podawane przez Kościół ma na celu pomóc wierzącym, „aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – to jest Chrystusa” (Kol. 2,2).

Zobacz także: Kult