Litania do Przemienienia Pańskiego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 • Jezu, przy wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, którego szaty stały się białe, jak śnieg, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, który przykazałeś apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, na mękę Twoją z góry Tabor zstępujący, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, pokarmie najświętszy, który dajesz życie, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, przy męce Twojej przemieniony, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, przemieniony, chwało i życie nasze, zmiłuj się nad nami
 • Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu, zmiłuj się nad nami
 • Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający, zmiłuj się nad nami
 • Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie
 • Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie
 • Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie
 • Od zatwardziałości serca, zachowaj nas, Panie
 • Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, zachowaj nas, Panie
 • Od zła wszelkiego, zachowaj nas, Panie
 • Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie
 • Od śmierci wiecznej, zachowaj nas, Panie
 • Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Przez Przemienienie Twoje na Górze Tabor, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Przez okrutne męki i śmierć Twoją na krzyżu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyś nas w wierze świętej utwierdzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą wolą, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyś nam uczynił jarzmo – słodkim, a ciężar – lekkim, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyś nam dopomógł wytrwać w dobrym aż do końca, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
 • Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Antyfona:

Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. (Flp 3, 21)

W. Korona złota na Jego głowie.

O. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

 

Modlitwa:

Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

O. W majestacie po prawicy Ojca Przedwiecznego Siedzący. Amen.

 

Zobacz także: Koronka o Przemienieniu Pańskim