Zaproszenie na Misje Święte

LIST OD MISJONARZY

Drodzy Siostry i Bracia w wierze

Odpowiadając na prośbę Księdza Proboszcza podjęliśmy się poprowadzenia w Waszej Parafii Misji Świętych. Od ostatnich Misji minęły już 22 lata i w tym czasie dokonały się ogromne zmiany. Przybyło nowe pokolenie dzieci. Ci, którzy byli dziećmi podczas ostatnich Misji zakładają dziś swoje rodziny i rozpoczynają dorosłość. Dorośli zauważają upływ czasu, a iluż z Waszych bliskich odeszło już z tego świata…

Mijający czas i wydarzenia w olbrzymi sposób zmieniły kształt świata wokół nas. Wielu ludzi pogrążonych w pędzie codziennej pracy doświadcza poczucia bezsensu. Przeżywamy nieustanne próby podważenia obyczajów chrześcijańskich, ośmieszenia prawd wiary i wypchnięcia nas, chrześcijan, na margines życia społecznego. Dla niektórych ludzi ich sukcesem życiowym staje się deklaracja niewiary i odrzucenie Boga.

Właśnie z tego powodu potrzeba nam Misji Świętych. Potrzeba umocnienia w naszej świadomości tego, czym jest wiara. Trzeba uczyć się oceniać nowe sytuacje tak, jak czyniłby to Jezus, a przede wszystkim trzeba nam na nowo zobaczyć ogromną wartość, jaką jest dla świata Kościół Święty.

Misje dla nas, wierzących, to odnowa wiary. To także okazja do odkrycia jej dla tych, co nie wierzą, ale też sposobność powrotu do Pana Boga dla tych, którzy przez grzech odwrócili się od niego. Misje to czas otwarcia dla Chrystusa drzwi naszych serc i domów.

Serdecznie prosimy Was, abyście całą wspólnotą parafialną, w rodzinach czy indywidualnie, podjęli modlitwę w intencji Misji. W szczególny sposób zwracamy się z prośbą o modlitwę do osób chorych – uczyńcie ze swojego cierpienia wołanie do Boga w intencji Misji, całej parafii i nas misjonarzy.

Z modlitwą: Ks. Mirosław Bielecki i Ks. Sylwester Brzozowski

MODLITWA O DOBRE PRZYGOTOWANIE MISJI ŚWIĘTYCH

Miłosierny Boże!

Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na dzieło misji parafialnych, do których przygotowuje się nasza wspólnota.

Napełnij nas pragnieniem ratowania dusz i zbawienia własnego oraz naszych braci i sióstr. Pozwól sługom Twoim, misjonarzom, odważnie głosić Słowo Boże tym, nad którymi będziesz wyciągał Ojcowskie ramiona w sakramentach Kościoła.

Maryjo, która jesteś nam przewodniczką na drodze wiary, zgromadź swym matczynym wstawien-nictwem nas – synów i córki Kościoła, abyśmy mogli słuchać i z wiarą przyjąć głoszone słowo. Tobie się zawierzamy wołając:

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.”

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

DO POBRANIA (PDF)