PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem…
 2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc.
 3. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na pierwsze Gorzkie Żale. Natomiast w piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową:
  • dzieci na godz. 16.00,
  • dorosłych na godz. 18.00.
 4. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Pamiętajmy w modlitwie o Następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.
 5. Kościół sprzątali P: Agnieszka Gmitruk, Elżbieta Kiszczak-Kubiak, Krzysztof Kubiak, za sprzątanie dziękujemy. Bóg zapłać.
 6. O sprzątanie kościoła prosimy rodziny z Niwy.
 7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Bóg zapłać. Przy wycince drzew na cmentarzu pracowali Panowie: Mirosław i Adrian Wołoszun, Witold Bartosz, Mieczysław i Marek Kądziela, Tomasz Ganczaruk, Zygmunt Małecki, Franciszek Urbaniak, Kamil i Zbigniew Mazurek, Piotr Baran, Adrian Celiński, Mateusz Kołtun, Tadeusz Adamowicz, za sprawnie wykonaną ciężką pracę bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Panu Romanowi Kowalskiemu dziękujemy za naprawienie z własnych środków przenośnej tuby. Bóg zapłać.
 8. Grób Pański w tym roku przygotowują mieszkańcy ul. Nowoprojektowanej.
 9. Prasa katolicka N., G.N. i Mały G.N. jest do nabycia w przedsionku kościoła.
 10. W ostatnim czasie odszedł do wieczności +Tadeusz Grzeluk l. 65, jego pogrzeb w środę o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…