TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej dzieci o godz. 16.00, dorośli o godz. 18.00 i niedzielnych Gorzkich żalach o godz. 16.30. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
  2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
  3. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
  4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie w całej Polsce oraz umęczonym wojną braciom poza granicami naszej ojczyzny. Baranki wielkanocne CARITAS w cenie 10zł można nabyć dzisiaj po Mszach Św.
  5. Kościół sprzątały P: Karolina Kaszczuk, Halina i Jacek Suchoń, za sprzątanie i ofiarę dziękujemy. Bóg zapłać.
  6. O sprzątanie kościoła prosimy rodziny z ul. Laski.
  7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę na rzecz MSD w Lublinie i za of. bezim. 50zł na kwiaty do grobu Pańskiego. Bóg zapłać.
  8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności + Stefan Dąbrowski l. 78 i + Stanisław Chmiel l. 82.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
  9. Dzisiaj rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Program rekolekcji jest dostępny w gablocie i na stronie internetowej parafii.