Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas

W środę 10 maja 2023 r. w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie odbyło się spotkanie aktualnie działających oraz przyszłych Parafialnych Zespołów Caritas z Chełmskiego Okręgu Duszpasterskiego. Zebraniu przewodniczył ks. Paweł Zdybel wicedyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Naszą parafię reprezentowały panie Teresa Gulajew i Renata Terlecka z zespołu charytatywnego prężnie działającego przy sawińskiej Radzie Duszpasterskiej.

Zebrani mogli dowiedzieć się jak wygląda działalność Zespołów oraz podzielić się własnymi doświadczeniami pracy wolontariackiej.