PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lipca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni.
  2. W sobotę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Zyskała tytuł apostołki Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.
  3. W przyszłą niedzielę, 23 lipca, przypada trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ten dzień to nie tylko przypomnienie i docenienie ich niezastąpionej roli. Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnie podkreślić ich obecność i rolę w rodzinach oraz społecznościach lokalnych. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni” – podkreśla papież Franciszek w swoim nauczaniu. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej i nie tylko w tę przyszłą niedzielę bądźmy blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece opatrzności Bożej.
  4. Ponieważ we wtorek, 25 lipca, czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, już w przyszłą niedzielę w naszej parafii pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po każdej Mszy Świętej – już dziś serdecznie zapraszamy!
  5. Kościół sprzątały Panie: Małgorzata Podkańska, Teresa Błaszczuk, Bernadeta Misiura, za sprzątanie, of. 40zł i kwiaty dziękujemy. Bóg zapłać.
  6. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z Koziej Góry.
  7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Bóg zapłać.
  8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności +Mieczysław Malinowski l. 80. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…