PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lutego 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
  2. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.
  3. We wtorek, 14 lutego, będziemy obchodzili święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
  4. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
  5. Kościół sprzątały P: Dorota Wójtowicz i Agnieszka Hawryluk, za sprzątanie i kwiaty dziękujemy. Bóg zapłać.
  6. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z ul. Chuteckiej.
  7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę i za ofiary złożone na potrzeby parafii, Pan Krzysztof ofiarował 2 butle gazu do ogrzewania zakrystii. Bóg zapłać.
  8. ZAPOWIEDZI: Mateusz Cywka z Dąbrowy par. Podwyższenia Krzyża Św. w Ciepielowie i Agata Łobaczuk z Sawina par. tut. zap. – I
  9. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: +Marianna Piskorska l. 100. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…