NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 9 kwietnia 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłością Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym, narodowym i międzynarodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
  2. W ramach oktawy Wielkiej Nocy jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Msze Św. jutro w porządku niedzielnym, ofiary składane na tace są przeznaczone na KUL.
  3. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
  4. Korzystając z okazji, kierujemy słowa serdecznego podziękowania ku wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i godną oprawę. Mieszkańcom ul.: Chełmskiej i Objazdowej dziękujemy za wykonanie grobu Pańskiego i dekorację świąteczną naszego kościoła, służbie liturgicznej na czele z ks. Marcinem za przygotowanie liturgii na każdy dzień Triduum Paschalnego i piękną posługę, P. Organiście za oprawę muzyczną, Państwu Dorocie i Adrianowi za dekorację na każdą niedzielę Wielkiego Postu, P. Kościelnemu za czuwanie nad porządkiem w kościele, strażakom za czuwanie przy grobie i udział w procesji, Radzie Duszpasterskiej za wszelkie zaangażowanie, między innymi za przygotowanie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących, za dokumentację fotograficzną wszystkich uroczystości itp. i wam Siostry i Bracia za liczny i rozmodlony udział w liturgii i adoracji. Bóg zapłać.
  5. Przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W kaplicy w Petryłowie odpust ku czci Bożego Miłosierdzia. Suma odpustowa o godz. 14.00. Wierni modlący się w tej kaplicy i my duszpasterze serdecznie zapraszamy.