CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lutego 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.
  2. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj po sumie.
  3. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
  4. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy.
  5. Kościół sprzątały P: Grażyna Seredowska, Mariola Cechmistrzuk, Urszula Roman, Wanda Ćwir, za sprzątanie i kwiaty dziękujemy. Bóg zapłać.
  6. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z ul. Chuteckiej.
  7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, na potrzeby parafii of. 100zł złożyła rodz. Grzybów. Bóg zapłać.
  8. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: +Stefan Sawka l. 60. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • Poniedziałek, 6 lutego – św. św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu, którzy zginęli za wiarę w Chrystusa w XVI w.
  • Piątek, 10 lutego – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu.