60-te urodziny ks. Andrzeja Dolińskiego

„Nie bójmy się lat, które przemijają.
To one nam przecież mądrości dodają.
Nie od razu jabłoń owoce wydaje.
Miłość także z wiekiem dojrzałą się staje.
Wiele rzeczy w życiu przychodzi z wiekiem.
Człowiek cały czas uczy się być Człowiekiem”

Piękne i cenne słowa, autora co prawda nieznanego, lecz w pełni oddające i podkreślające doniosłość dnia dzisiejszego.

Księże Proboszczu, Nasz Pasterzu, Nauczycielu wiary, dzisiejszy Jubilacie!

Dzień szczególny dziś mamy, wyjątkowy, można rzec niebagatelny dla naszej Wspólnoty Parafialnej. I dla Ciebie zapewne i dla nas także: Twoich Parafian. Dzień szczególny, to i prezent musi być wzniosły. Tak uważamy. Jesteśmy tu, my Twoi wierni, Twoi Parafianie w rocznicę Twych 60-tych urodzin. Naszą intencją jest uprzyjemnić Ci i upamiętnić ten dzień. Przeżywasz dziś i my wszyscy tu zebrani razem z Tobą, piękny i wyjątkowy jubileusz, symbolizujący mądrość i dojrzałość, odpowiedzialność i świadomość życia, w czasie którego chcemy być z Tobą. My wszyscy, różni ludzie, przedstawiciele różnych profesji, różnych grup wiekowych i zawodowych. Mali i duzi, młodzi i dojrzali. Nauczyciele, rolnicy, matki z dziećmi, młodzież, strażacy, leśnicy, przedsiębiorcy, emeryci, renciści, bezrobotni, społecznicy, przedstawiciele samorządu, niepełnosprawni, prości ludzie, członkowie Rady Duszpasterskiej, kobiety, mężczyźni – wszyscy, którzy chcą z Tobą świętować ten dzień. Rożni ludzie, różni Parafianie naszej parafii, trzymając róże w ręku, chcą świętować z Tobą, Czcigodny Księże Proboszczu, ten niecodzienny dzień. Jesteśmy zróżnicowani i dzięki temu, jesteśmy potencjałem, który razem tworzy pewną całość, dającą wiele możliwości twórczych. Łącznie tworzymy naszą przepiękną Rodzinę Parafialną, której przewodniczysz, której dowodzisz. My wszyscy tu zabrani jesteśmy dla Ciebie, skupieni na modlitwie w Twojej intencji, i to jest nasz prezent, potwierdzający naszą głęboką wiarę i wdzięczność Panu Bogu, za to, że zechciał nam Cię zesłać. Wszak dobry Pasterz, ukształtowany według serca Boga, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego miłosierdzia. My to wiemy i w tym szlachetnym czynie doceniamy dzieło i plany Boże!

Dziś radość przepełnia naszą duszę, dziękując Najwyższemu, że mamy u steru takiego Przewodnika. Ufamy, że Ten, który Cię do nas posłał jako naszego Pasterza w drodze do nieba, będzie Cie darzył obfitością swoich łask, wszelkimi dobrodziejstwami, a w szczególności obdarzy Cię dobrym zdrowiem, wytrwałością oraz determinacją w realizacji wszystkich wyzwań, zarówno tych duszpasterskich, jak i gospodarczych, które ciągle i konsekwentnie wykonujesz, poprzez zauważalność dbałość o obiekty w naszej parafii i niestrudzone polepszanie ich stanu.

Niech Jezus Chrystus daje Ci siły do tych działań i do głoszenia Słowa Bożego, Matka Najświętsza niechaj wyprasza u Swego Syna potrzebne dla Ciebie łaski. A kolejne cenne i wartościowe, przepełnione doświadczeniem i mądrością lata, upływają w takim samym, jak do tej pory, zaangażowaniu w życie Kościoła i Parafian. My będziemy Cię zawsze wspierać i towarzyszyć w tworzeniu tego dzieła. Z naszej strony zapewniamy Cię o otwartości i chęci do współpracy!

Wiedź i miej świadomość, że jesteś dla nas zarówno bardzo dobrym przewodnikiem duchowym, gospodarzem, jak i wyjątkową „krainą łagodności”, która przejawia się w spokoju, życzliwości, ukojeniu oraz serdeczności, którą nas na co dzień obdarzasz. Dodajesz nam otuchy, swoim kojącym lekkim uśmiechem. Przekonany, że dobry Bóg będzie o nas wszystkich dbał. Pamiętaj, że wypływa z Ciebie Drogi Proboszczu Andrzeju, zauważalna wdzięczność, miłość, ciepło i radość jak woda z czystego górskiego strumyka.

Drogi nasz Księże, z wielkim uznaniem i podziwem zwracamy się do Ciebie, będąc świadomi, że Twoja rola w naszym Domu Bożym jest konieczna i niezastąpiona. Jesteś sługą Eucharystii, szafarzem Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty, pocieszycielem dusz, przewodnikiem wszystkich wiernych wśród zamętu i trudności dzisiejszego życia.

Dlatego dziś, w rocznicę Twych 60-tych urodzin, my Twoi wierni, z życzliwością i świadomością doniosłej chwili, trzymając 60 róż w swoich dłoniach, z miłością Ci życzymy:

  • Pokoju – kiedy on wypełnia Twoje serce, my możemy bezpiecznie przejść przez nawet najbardziej niespokojne czasy;
  • Radości – kiedy ona tryska z głębi Twojego serca, odkrywa przed nami piękno życia;
  • Nadziei – kiedy budzi się w Tobie, staje się siłą prowadzącą dzień za dniem ku coraz lepszemu życiu;
  • Mocy – bo ona zwycięża chwile rozpaczy, zniechęcenia i zwątpienia;
  • Świata – bo ono,płynąc w Twojej duszy, wskazuje nam pewną drogę;
  • Miłości – bo tylko ona daje głęboki i niezachwiany sens istnienia;
  • Życia – bo ono, czerpane z Chrystusa, już się nie kończy.

Matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością niechaj broni, osłania i czuwa nad Tobą, Nasz Czcigodny Jubilacie.

Na koniec posłużę się słowami Steve Jobs’a, założyciela firmy Apple. Niechaj każdy spośród różnych zgromadzonych tutaj cudownych i wyjątkowych ludzi je rozważy i spróbuje indywidualnie zinterpretować, łącznie z naszym Jubilatem:

„Im bardziej dojrzewamy, tym bardziej mądrzejemy i stopniowo zaczynamy rozumieć, że zegarek, który kosztuje 30 $ i zegarek, który kosztuje 300 $, pokazuje ten sam czas.”

Jubileusze, zwłaszcza tak dostojne jak ten dzisiejszy, skłaniają do głębokiej refleksji nad upływającym czasem. Dlatego wykorzystajmy ten dany nam przez Boga czas, mądrze, wartościowo, ku szczytnym i szlachetnym celom, pamiętając, że dobry Bóg nas wszystkich wspiera i otacza swoją opieką. Prowadzi nas wszystkich po naszych obranych życiowych drogach. Ku lepszemu, ku dobremu. Pamiętając, że każdy z nas jest ważny i potrzebny oraz, że dokłada swoją cegiełkę w budowaniu czegoś wielkiego i wzniosłego, czegoś co ma służyć nam wszystkim! To czyni czas Rodziną Parafialną!

Wracając do naszego Jubilata, bo dziś i jego i nasze święto, dziękując za Twoją, Czcigodny Księże Proboszczu, stałą obecność i posługę, zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie. Na dalsze lata drogi kapłańskiej i pięknego, wartościowego życia, niech Ci Pan Bóg błogosławi!

Prosimy o pobłogosławienie tego dzieła modlitwy.

Szczęść Boże!