6 Niedziela Wielkiego Postu – Palmowa

W końcu Niedziela Palmowa przedstawia nam w sposób skrótowy całą tajemnicę wielkanocną – od wjazdu Jezusa do Jerozolimy przez mękę, śmierć aż do złożenia w grobie. Mszę świętą rozpoczniemy śpiewem do Chrystusa Króla. Podczas poświęcenia palm w Ewangelii usłyszymy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Zaś po przeczytanym opisie Męki Pańskiej śpiewy będą przedstawiać co Pan Jezus wycierpiał oddając życie za nas grzeszników.

Symbolika dekoracji:

  • czerwona tkanina – władza królewska, męczeństwo,
  • gałązki palmowe – wjazd Jezusa do Jerozolimy,
  • pozostałe rekwizyty związane są ze skazaniem na śmierć i mękę oraz ukrzyżowaniem Pana Jezusa.

Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w mszach św. w niedzielę palmową, a także w obchodach Triduum Paschalnego.