5 Niedziela Wielkiego Postu

W piątą niedzielę rozpoczynamy podokres pasyjny do tej pory towarzyszyły nam śpiewy pokutne wypraszające litość i zmiłowanie u Boga nam grzesznikom. Od piątej niedzieli (czarnej) zastąpią je pieśni opowiadające o Krzyżu, męce i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia zasłania się krzyże w kościołach.

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam jak Pan Jezus wskrzesza swojego przyjaciela Łazarza. Każdy z nas może zostać wyrwany z sideł zła i grzechu, z tej żałobnej rozpaczy. Trzeba tylko zrobić pierwszy krok. Wyjść i jak Marta ruszyć do Jezusa, ruszyć do kratek konfesjonału i żyć… Żyć wiecznie z Bogiem. Nawiązując do Ewangelii w pieśni na Komunie Świętą zaśpiewamy:

Ja jestem Zmartwychwstaniem,
Ja jestem Życiem,
Kto we Mnie wierzy,
Choćby i umarł, żyć będzie na wieki.

A Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę,
A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Symbolika dekoracji:

  • zielony kwiat – zmartwychwstanie i życie wieczne,
  • zasłonięte krzyże – żal, pokuta, element oczekiwania na zmartwychwstanie, na niecałe dwa tygodnie Jezus znika z naszych oczu; w tym czasie mamy przeżyć to, co uczniowie, kiedy Jezus mówił: „jeszcze krótko jestem z wami” (J 13,33), a w Wielki Piątek w uroczysty sposób będzie miało miejsce odsłonięcie Krzyża i adoracja.