3 Niedziela Wielkiego Postu

Trzecia niedziela mówi nam o żywej wodzie, której źródłem jest Jezus. Wszystko co mamy pochodzi od Jezusa. W ewangelii widzimy jak Samarytanka usłyszała propozycję otrzymania wody żywej, która jako jedyna jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia.

Taką samą propozycję otrzymał każdy z nas w momencie przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Uczcijmy Trójcę Najświętszą w pieśni na przygotowanie darów:

Przez chrztu świętego wielki dar,
o Chryste, z Twej hojności.
Twym dzieciom wiary dałeś
skarb – nadziei i miłości.

Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć
pragniemy z serc gorących nieść:
strzec wiary ślubujemy,
w niej żyć, umierać chcemy.

W naszej parafii rozpoczynamy również rekolekcje wielkopostne, prośmy Ducha Świętego aby oświecił nas swoją łaską na te najbliższe dni.

Symbolika dekoracji:

  • przechylony dzban oraz niebieska tkanina – źródło wody życia, w której Chrystus otwiera nam drzwi do wieczności,
  • pusty dzban – wszystko to, co oddala nas od Pana Boga (dzban pozostawiony przez Samarytankę),
  • konfesjonał – nawiązanie do dialogu z Samarytanką oraz rozpoczynających się rekolekcji parafialnych.