2 Niedziela Wielkiego Postu

Druga niedziela przypomina nam o potrzebie duchowej przemiany, co szczególnie obrazuje Ewangelia o Przemienieniu Pańskim na Górze Tabor. Czytania mówią z kolei o powołaniu do zmiany swojego życia. Pan Jezus schodząc z uczniami z Góry Przemienienia zapowiada im swoje zmartwychwstanie.

Dla nas, parafian, którzy czcimy tajemnicę przemienienia to szczególny czas. Niech więc w uroczysty sposób zabrzmi hymn naszej parafii:

„Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,

dziś prosim Ciebie, usłysz to błaganie.

Cudowny Boże, przez Twe przemienienie,

strapienia nasze obróć w pocieszenie.

Obróć w pocieszenie!”

Symbolika dekoracji:

  • gipsówka – obłok świetlany,
  • konstrukcja kompozycji i kamień – Góra Tabor,
  • woal – lśniąca szata.