1 Niedziela Wielkiego Postu

Początek Wielkiego Postu jest dla nas wezwaniem, aby przeciwstawić się pokusom, by na nowo wejść na drogę zbawienia. W I Niedzielę usłyszymy jak Pan Jezu jest kuszony i pości przez czterdzieści dni na pustyni. W nawiązaniu do Ewangelii mszę świętą rozpocznijmy słowami:

„Dałeś nam przykład o Jezu
czterdziestu dni umartwienia
aby w nas ducha odnowić
wymagasz postu i skruchy…”

Symbolika dekoracji:

  • Czerwona róża – Jezus Chrystus który przelał krew z miłości do ludzi,
  • Krzew cierniowy – męka, śmierć, cierpienie, ból,
  • 40 kamieni – 40 dni postu,
  • Piach – pustynia.