Życzenia imieninowe dla Ks. Andrzeja

Czcigodny Księże Proboszczu! Drogi Solenizancie Andrzeju!

Dzień imienin to szczególna, wyjątkowa i jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci podziękowanie za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Na początku jednakże chcemy wyrazić naszą wdzięczność Panu Bogu za Twoją obecność w parafii Sawin i za wierną służbę ludowi Bożemu. Dziękujemy, że jesteś naszym duszpasterzem, prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoją duchową postawą.

Jako przedstawiciele rady duszpasterskiej w imieniu wszystkich parafian   wyrażamy ogromną wdzięczność i wielkie uznanie za gospodarską dbałość naszej parafii, która przejawia się w wielu podejmowanych przez Ciebie przedsięwzięciach. Dziękujemy za ciepły uśmiech, skromność, przewodnictwo duchowe , za pokorną zgodę na Boże plany i kojący spokój jaki wyrażasz i obdarzasz nas w tych jakże trudnych i niespokojnych czasach. Jesteśmy przekonani, że dobry Bóg błogosławi Cię i ofiaruje nieustannie swoją łaskę oraz pokój, abyś nadal jak najowocniej służył w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. I niech nieustannie Pan serc ludzkich Jezus Chrystus- będzie źródłem Twojej siły i radości w wykonywanej służbie w Winnicy Pańskiej.

Zwracamy się również do Twojego patrona Św. Andrzeja, pierwszego Apostoła Jezusa Chrystusa, ucznia Jana Chrzciciela, męczennika i brata Św. Piotra.

Patronie naszego Kapłana – Twojej szczególnej opiece polecamy ks. Proboszcza Andrzeja i prosimy, abyś wstawiał się za Nim u tronu Bożego. Niech Duch św. prowadzi, oświeca, uczy, wspiera i kształtuje serce kapłańskie na wzór Najświętszego Serca Jezusa i Maryi.

Ks. Jan Twardowski, poeta częstokroć przywoływany przez Ciebie w głoszonym słowie Bożym, duchowny i przedstawiciel współczesnej liryki religijnej powiedział: Nie ma nigdzie pieniędzy, którymi można by Panu Bogu zapłacić za piękno tego świata, za słońce, za księżyc, gwiazdy, kwiaty, za każdy dobry uśmiech, za życzliwość, za każde dobre słowo.

Modyfikując ten cytat można powiedzieć, że nie ma takich słów, którymi można Proboszczowi „zapłacić” za piękno naszej parafii, za każdy dobry uśmiech, za życzliwość, za każde dobre usłyszane słowo.

Księże Proboszczu z okazji imienin, reprezentując całą naszą wspólnotę pragniemy złożyć na ręce kapłańskie jak najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy, aby Pan Bóg obdarzał Cię dobrym zdrowiem, a Matka Boża Różańcowa otaczała swoją macierzyńską opieką i wypraszała na każdy dzień potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej. Abyś, w swoim otoczeniu i duszpasterskiej pracy zawsze spotykał ludzi o dobrym sercu i prawdziwych przyjaciół, którzy nigdy nie zawiodą i zawsze będą wspierać modlitwą.  By dobry Bóg obdarzał Cię wszelkimi dobrodziejstwami, niesłabnącym żarem ducha, a także umiejętnością przezwyciężania kłopotów i wyzwań dnia codziennego. Duch Święty, niechaj opromienia swoim światłem ścieżki Twojego życia, a wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.

Życzymy Ci, Drogi Księże Proboszczu, abyś szedł przez swe życie, jak dotąd, z dobrocią w sercu, głęboką wiarą, nadzieją i miłosierdziem, a szlachetne powołanie przynosiło Ci satysfakcję z pełnionej posługi, by podejmowane działania duszpasterskie przynosiły obfite owoce. Życzymy prawdziwej apostolskiej odwagi i stałego podążania drogą Boską ku świętości. Prowadź nas i siebie ku Królestwu Bożemu!

Proboszczu Andrzeju, my wierni niesiemy Ci skromne dary: pamięć w modlitwie, wsparcie w każdej sytuacji, serdeczność i pomoc przy podejmowaniu każdej inicjatywy, by Twe wyniki przełożyły się na ogrom skarbów zgromadzonych w niebie.

Prosimy o pobłogosławienie tego dzieła modlitwy.

Szczęść Boże w osiąganiu świętości!