PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021

  1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
  2. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas każdej Mszy Św. będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Jest to piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg.  Msze Św. w kościele o godz. 900 i 17.00, w kaplicach: w Chutczu o godz. 10.30, w Petryłowie o godz. 15.00.
  3. Droga krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16.00, dla dorosłych o godz. 17.30, gorzkie żale w niedziele o godz. 16.30.
  4. Poświęcenie palm będzie podczas każdej Mszy świętej w Niedziele Palmową.
  5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i of. 70zł. Bóg zapłać.
  6. O sprzątanie kościoła w sobotę prosimy kolejne rodziny z ul. Chełmskiej.
  7. Tygodniki katolickie N. i G.N. są do nabycia w przedsionku kościoła, baranki paschalne Caritas są do nabycia w zakrystii.
  8. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, za of. bezim. 100zł na potrzeby parafii, na kwiaty do grobu Pańskiego ofiary złożyli: bezim. 50zł, bezim. 30zł, bezim. 50zł, bezim. 50zł, bezim 30zł, bezim 50zł, bezim. 50zl, bezim. 50zł, bezim. 100zł, bezim. 20zł, bezim. 50zł, bezim. 50zł, bezim. 50zł, bezim. 50zł, bezim. 50zł, bezim. 50zł, bezim. 40zł, bezim. 100zl.. Bóg zapłać.
  9. Prosimy o zgłaszanie adresów chorych, którzy przed świętami pragną przyjąć sakramenty święte, czas odwiedzin umówimy indywidualnie.
  10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.