DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 19 września 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.
 2. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na „Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu”.
 3. 25 września w sobotę o godz. 11.00 w Archikatedrze nastąpi otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenia to będzie jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację Biskupa Lubelskiego Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. W Eucharystii wezmą udział członkowie synodu oraz przedstawiciele wszystkich parafii w osobach księży proboszczów i po jednym reprezentancie parafialnego zespołu synodalnego. Wszystkich prosimy o systematyczną modlitwę w intencji synodu oraz zapraszamy do uczestnictwa w transmisji Mszy św. za pomocą mediów elektronicznych.
 4. Dziękujemy za sprzątanie i kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
 5. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z ul. Zastawie i Klitne.
 6. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę. Bóg zapłać.
 7. Tygodniki N. i G.N. są do nabycia w przedsionku kościoła.
 8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
 9. W tym tygodniu patronują nam:
 • w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter, Paweł Chong Hasang (1795-1839) i Towarzysze, pierwsi męczennicy koreańscy;
 • we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista;
 • w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, stygmatyk, mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej.