UWAGA TYLKO 5 OSÓB MOŻE PRZEBYWAĆ NA JEDNEJ MSZY ŚWIĘTEJ (ksiądz się nie wlicza)!!

„Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.”

Jest to fragment, który pochodzi ze strony internetowej z dnia 24.03.2020 r.