PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Msza Św. zbiorowa i nabożeństwo do Przemienienia Pańskiego o godz. 17.00. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, Msze Św. o godz. 7.30 i 17.30. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz. 18.00. 
  1. Na Wielkanoc wiele osób pragnie skorzystać z sakramentu pokuty. Informujemy o możliwości spowiedzi każdego dnia przed Mszami o godz. 17.30 i 18.00. Do spowiedzi przystępujemy zachowując ostrożność, nie tworząc zwyczajowych kolejek przy konfesjonałach, w kościele w danym momencie może być do 5 osób. Podchodzić należy wówczas, gdy poprzedni penitent opuści konfesjonał i odejdzie na bezpieczną odległość. Poza tym przypominamy, iż czas wypełnienia warunku spowiedzi wielkanocnej mamy do 7 czerwca. W tym tygodniu spowiadamy: w kaplicy w Chutczu w poniedziałek od godziny 9.00 do 10.00 i w środę od 15.00 do 16.00 w Petryłowie w poniedziałek od 10.00 do 11.00 i w czwartek od 15.00 do 16.00. W Sawinie dodatkowy dyżur w konfesjonale wtorek i czwartek od 8.00 do 10.00.
  1. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.
  1. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas wszystkich Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
  2. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do grobu Pańskiego i na potrzeby parafii. Bóg zapłać.
  3. Transmisje Mszy Świętych z naszego kościoła będą w I piątek miesiąca (3.04.2020) o godzinie 17.30 i w Niedziele Palmową o godzinie 12.00, a droga krzyżowa w piątek o godzinie 18.00.