D E K R E T – dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim, wiernym począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej 31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:
  • osób w podeszłym wieku
  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Dziękując Bogu za opiekę i błogosławieństwo w trudnym czasie epidemii,  zachęcamwszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Krzysztof Kwiatkowski
Kanclerz
Lublin, 28 maja 2020 r.