Aktualności

W związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem oraz wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii informujemy, że zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, podczas wszystkich liturgii oraz nabożeństw w kościołach nie może przebywać więcej niż 5 osób

Apelujemy do wszystkich parafian o pozostanie w domach (dyspensa Metropolity Lubelskiego). We Mszach św. niech uczestniczą jedynie osoby, które mają zamówione intencje (jednak również bez obowiązku udziału). Obecnych na Eucharystii prosimy o przestrzeganie zasad określonych przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w zakresie zachowania bezpiecznej odległości od innych uczestników, przyjmowania Komunii Świętej na rękę oraz przekazywaniu sobie znaku pokoju przez skinienie głowy.

Pozostających w domu zachęcamy do łączności z całym Kościołem w Polsce przez modlitwę rodzinną i indywidualną oraz uczestnictwo w Eucharystii i wielkopostnych nabożeństwach przez środki masowego przekazu (telewizję, radio, Internet).

Każdego dnia o godzinie 20.30 zachęcamy do modlitewnej łączności na różańcu z kapłanami naszej parafii, którzy modlą się w intencji wszystkich chorych, za tych, którzy się nimi opiekują (zwłaszcza służby medyczne i sanitarne) oraz o pokój naszych serc i łaskę nawrócenia.

Ufamy, że dzięki Bożemu miłosierdziu, opiece Matki Bożej, ale także naszej modlitwie, roztropności oraz rozwadze doprowadzimy do rychłego opanowania epidemii oraz powrotu do zdrowia zarażonych. 

Do kancelarii parafialnej prosimy przychodzić jedynie w sprawach bardzo istotnych (np. pogrzeby). Inne sprawy załatwiamy telefonicznie.

Ze względu na to, że nie zalecane jest odprawianie mszy świętych koncelebrowanych, zostały zmienione godziny zamawianych intencji mszy świętych. Prosimy o zapoznanie się z nowym porządkiem mszy świętych.