PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7.04.2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.
  1. Nabożeństwo Gorzkich żali dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 16.30.
  1. Droga krzyżowa ulicami Sawina dzisiaj o godz. 17.30, a w piątek dla dzieci o godz. 17.30, dla dorosłych o godz, 18.30.
  1. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
  2. Tygodniki katolickie Niedzila i Gość N. są do nabycia w zakrystii.
  1. Kościół sprzątały rodziny z ul. Zastawie, za sprzątanie dziękujemy. Bóg zapłać.
  1. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z ul. Zastawie.
  1. Chorych i osoby starsze z posługą sakramentalą, których adresy zostały zgłoszone odwiedzimy w sobotę od godz. 9.00.
  1. Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.
  1. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Adama Kędzierawskiego l.84. Wieczny odpoczynek…