NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 8 grudnia 2019

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.
  1. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego.
  1. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Pamiętajmy o Mszy Świętej roratnej sprawowanej w naszym kościele  w środy o godz. 6.30, w soboty o godz. 7.00.
  1. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.
  1. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z Os. Słonecznego.
  1. Dzisiaj rozpoczęliśmy REKOLEKCJE ADWENTOWE, zakończą się we wtorek 10 grudnia, zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych głoszonych przez O. Jerzego Siedleckiego.
  1. Pan Bóg z naszej wspólnoty parafialnej powołał do wieczności + Stanisławę Bisko l. 94 i +Mariana Miazio L.86 , jego pogrzeb jutro o godz. 13.30. Pomódlmy się w ich intencji. Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
  • 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.