Informacja dotycząca wyboru wykonawcy na  zamówienie pod nazwą: Wykonanie remontu budynku zabytkowego byłego Przytułku i kostnicy w Sawinie.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę: LIDER & PARTNERS Sp.o.o. Rogóźno 25A 21-075 Ludwin na kwotę 410 534,20 zł netto, 504 957,07 zł brutto, słownie: pięćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych,07/100.

Sawin, dnia 17.04.2018r.

Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie
Ks. Andrzej Doliński