TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 listopada 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

 

 1. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu. Codziennie do 8XI modlimy się w wypominkach za zmarłych o godz. 17.30, 11XI i w niedziele o godz. 16.30.

 

 1. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

 

 1. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. W naszym kościele tego dnia Msze Święte o godz. 9.00 i 17.00.

 

 1. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj po sumie.

 

 1. Tygodniki N. i G. N. są do nabycia w zakrystii.

 

 1. Kościół sprzątali P.: Teresa Kulawczuk, Albin Jędrak, Bogusław Siwczyk, Tadeusz Książek za dwukrotne dokładne sprzątanie kościoła i otoczenia i of. dziękujemy. Bóg zapłać.

 

 1. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z ul. Kątek.

 

 1. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Na kostkę złożono 6 of. bezim., Maria Błaszczuk, Joanna i Jarosław Błaszczuk, Adela Kondraciuk z Gdańska, Albin Jędrak. Bóg zapłać.

 

 1. W minionym tygodniu zmarli: +Antoni Honory l. 80 z Bachusa, pogrzeb jutro o godz. 13.00, i +Roman Szwedziński l. 46 z Chełma, pogrzeb jutro o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża;
 • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours;.

 

           PRZYPOMINAMY O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO RADY DUSZPASTERSKIEJ