TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 października 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

 

  1. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku 8.30, 10.00, 17.00 wypominki, 16.30. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Msza Święta na naszym cmentarzu o godz. 11.30, procesja na cmentarzu o godz. 11.00.

 

  1. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga.

 

  1. W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. 8.30, 10.00 i 17.00. Msza zbiorowa i nabożeństwo do Przemienienia Pańskiego o godz. 17.00. Wypominki o godz. 16.30. Przypominamy, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, Msze św. o godz. 7.30 i 17.00. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 17.00

 

  1. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po sumie.

 

  1. Tygodniki N., G. N., i Mały G.N. są do nabycia w zakrystii.

 

  1. Kościół sprzątali: P. Alicja i Sławomir Zakaszewscy z wnuczką Nikolą, Elżbieta Wójcicka, Maria Dyczkowska-Lewkowicz, za sprzątanie kościoła i otoczenia i of. dziękujemy. Bóg zapłać.

 

  1. O sprzątanie kościoła prosimy rodziny z ul. Kątek.

 

  1. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Na kostkę złożono 5 of. bezim.. Bóg zapłać.