TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi

o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej  i niedzielnych gorzkich żalach oraz rekolekcjach. Program rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii na stronie internetowej i na plakacie w gablocie.

 

  1. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

 

  1. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. W poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

 

  1. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 18.00, w kaplicach: w Petryłowie o godz. 1100, w Chutczu o godz. 15.00. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. W tym dniu będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

 

  1. Tygodniki katolickie N. i G.N. oraz Mały G.N. są do nabycia w zakrystii.

 

  1. Kościół sprzątały Panie: Jadwiga Pasternak, Bogumiła Dyczkowska, Beata Sawka i Wioletta Kozdrój za sprzątanie i of. dziękujemy. Bóg zapłać.

 

  1. 7. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z Os. Słonecznego.

 

  1. Dziękujemy za of. złożone dzisiaj na tacę. Na kwiaty do „Grobu Pańskiego” of. złożyli: bezim., Agnieszka Mroczek ,Krystyna i Józef Mroczek ,Halina Zagajewska , Danuta Kolanowska , bezim. , Helena Grzeluk . Bóg zapłać.

 

  1. Młodzież z parafialnego KSM dzisiaj i w najbliższe niedziele po Mszach Św. będzie sprzedawać palmy. Zakupując palmy u naszej młodzieży wspieramy działalność tej wspólnoty.