SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

 

 1. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.

 

 1. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył,
  i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

 1. Tygodniki katolickie N. i G.N. są do nabycia w zakrystii.

 

 1. Kościół sprzątały Panie: Regina Malinowska i Ewa Grzybowska za sprzątanie dziękujemy. Bóg zapłać.

 

 1. 6. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z Os. Słonecznego.

 

 1. Dziękujemy za of. złożone dzisiaj na tacę. Bóg zapłać.

 

 1. Ofiary składane dzisiaj do puszek przeznaczone są na „ Fundusz Wschodni”.

 

 1. Ofiary składane w przyszłą niedzielę do puszek będą przeznaczone na zapłatę rachunku za ogrzewanie kościoła.

 

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zachęca do odwiedzania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie internetowej www.lubelska.policja.gov.pl i zgłaszania miejsc niebezpiecznych w okolicy.

 

Zapowiedzi: Mateusz Kloc kaw. z Chełma par. św. Kazimierza i Elwira Kaleta panna z Chutcza par. tut. zap. – I

 

 1. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Andrzeja Wywrockiego l.28 z Jagodnego. Pomódlmy się w jego intencji. Wieczny odpoczynek…