DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 16.00 dzieci i o godz. 17.30 dorośli razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 16.30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali.

 

  1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

 

  1. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie

w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

 

  1. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

 

  1. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczniemy w przyszłą niedzielę 19 marca. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Marcin Kubiak. Program rekolekcji na plakacie w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii.

 

  1. Tygodniki katolickie N. i G.N. są do nabycia w zakrystii.

 

  1. Kościół sprzątały Panie: Renata Chochół z córką i Helena Błaszczuk za sprzątanie i of. na kwiaty do „ Grobu Pańskiego”dziękujemy. Bóg zapłać.

 

  1. 9. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z Os. Słonecznego.

 

  1. Dziękujemy za of. złożone dzisiaj na tacę. Bóg zapłać.

 

  1. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Andrzej Szyszko l.62 i Danuta Grel l. 86. Wieczny odpoczynek…