TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 października 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. 1. Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścia, jego zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy zatem odnaleźć się Bogu, miejmy głębokie pragnienie spotkania z Nim. Doskonałą okazją do tego jest modlitwa różańcowa. Jeszcze dziś o godz. 16.30 i jutro o godz. 17.30 spotkamy się na nabożeństwach różańcowych.

 

 1. 2. We wtorek, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię w kościele o godz. 8.30, 10.00 i 17.00.

O godz. 11.00 procesja żałobna na cmentarzu. Podczas niej będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin, a także będziemy błogosławić groby. Msza Św. na cmentarzu o godz. 11.30.

 

 1. 3. W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.30, 10.00 i 17.00.

Po Mszy Św. o godz. 10.00 procesja na cmentarz  i modlitwa przy 5 stacjach na cmentarzu.

Msze św. w kaplicach i wypominki o godz. 15.00.

 

 1. 4. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty prosimy składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

 

 1. 5. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca. Nabożeństwo różańcowe z czytaniem imion naszych zmarłych 2XI godz. 16.30

3XI godz. 17.30

                                4XI godz. 17.30

                                5XI godz. 17.30

                                6XI godz. 16.30

                                7XI godz. 17.30

                                8XI godz. 17.30

                              11XI godz. 16.30

                              13XI godz. 16.30

                              20XI godz. 16.30

 1. 6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W I czwartek Msza Św. zbiorowa i nabożeństwo do Przemienienia Pańskiego połączone  nabożeństwem za zmarłych o godz. 17.00.

W I piątek Msze Św. o godz. 7.30 i 17.00.

W I sobotę Msza Św. o godz. 17.00.

 

 1. 7. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po sumie.

 

 1. 8. Prasa katolicka N. i G.N. i Mały G.N. jest do nabycia w zakrystii.

 

 1. 9. Kościół sprzątały P.: Danuta Kołodyńska, Wioletta Socha, Irena Bisko, Halina Kolanowska, i P. Grzegorz za sprzątanie, grabienie liści i ofiarowane chryzantemy dziękujemy. Bóg zapłać.

 

 1. 10. O sprzątanie kościoła prosimy kolejne rodziny z ul. Wygon.

 

 1. 11. Dziękujemy za of. złożone dzisiaj na tacę i of. bezim. na potrzeby parafii. Bóg zapłać.

Pomódlmy się za + Anielę Śmiech l. 99 z Borowej. Wieczny odpoczynek…

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu, wprowadzający gorliwie reformy Soboru Trydenckiego.