TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 10 kwietnia 2016 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom
  i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele
  w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego.

 

 1. W tym tygodniu, w dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się
  w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

 

 1. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę na rzecz MSD w Lublinie i of. na potrzeby parafii złożoną przez P. Grażynę Kędzierawską. Bóg zapłać.

 

 1. Panowie: Sławek Krzeszczyk, Jan Sowa i Roman Jakubowicz uprawili ziemię i posiali trawę przed plebanią. Za wykonaną pracę dziękujemy. Dziękujemy też za demontaż dekoracji świątecznej i sprzątanie k-ła mieszkańcom ul. Koziogórskiej i Lubelskiej.

 

 1. Prasa katolicka jest do nabycia w zakrystii.

 

 1. K-ł sprzątali: Elżbieta Kiszczak, Krzysztof Kubiak i Anna Czajka. Dziękujemy.

 

 1. O sprzątanie naszej świątyni prosimy rodz. z ul. Lubelskiej( Niwy).

 

 1. Drogę światła w tym roku będziemy przeżywali w piątą niedzielę wielkanocną 24IV. Trasa nabożeństwa „drogi światła” ulicami: Brzeską, Wygon, Bohaterów Powstania Styczniowego, Lipową, Łączną i Spacerową. Do uczestnictwa w tym nabożeństwie zapraszamy w sposób szczególny młodzież w ramach przygotowań do przeżycia ŚDM w Krakowie.

 

 1. Zapowiedzi: Łukasz Piotr Mirosław kaw. z Motycza par. MB Anielskiej w Motyczu i Sylwia Dzieńkowska panna z Sawina par. tut. zap. – II.

 

 1. „Chodźcie, posilcie się!” – te słowa Pana Jezusa są zaproszeniem dla nas, abyśmy karmili się Jego słowem. Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy, byśmy w Tygodniu Biblijnym znaleźli czas choćby na krótką lekturę Świętych Ksiąg. Pan niech umacnia nas swoim błogosławieństwem na podjęcie tego zobowiązania i na codzienne prace i obowiązki.