Ogłoszenia 7.09.2015

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    6 września 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dziś – dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje Chrystusa uzdrawiającego człowieka głuchoniemego jako spełnienie zapowiedzi proroka Izajasza z pierwszego czytania mszalnego. Wpatrzeni w Zbawiciela wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom ludzi w potrzebie, starajmy się i my odnosić z szacunkiem do każdego człowieka, do czego wzywa nas dziś św. Jakub w drugim czytaniu mszalnym. Zbiórka ofiar do puszek na „ Fundusz wspierania Nauki Chrześcijańskiej” dzisiaj po Mszach Św. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj po sumie.

 

2. We wtorek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane inaczej świętem Matki Bożej Siewnej. Msze Święte z błogosławieństwem ziarna przeznaczonego do siewu    w naszym kościele o godz. 9.00 i 18.00, w Petryłowie o 10.30, w Chutczu o godz. 16.00.

 

3. Piesza pielgrzymka na Górę Chełmską wyruszy we wtorek 8 IX o godz. 5.30. Uroczystości odpustowe w Sanktuarium MB w Chełmie rozpoczną się 7 IX o godz. 16.00, suma odpustowa, której będzie przewodniczył Prymas Polski 8 IX o godz. 11.30.

 

4. W sobotę – wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny, ustanowione na podziękowanie Panu Bogu i Matce Najświętszej za zwycięstwo odniesione przez króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683.

 

5. Za tydzień – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież, rodziców             i wychowawców. Składka na tacę w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016.

 

6. Tygodniki N., G.N. i Mały G.N. są do nabycia w zakrystii.

 

7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę i of. bezim.  na potrzeby parafii.

 

8. Kościół sprzątali:  Kamila i Krzysztof Wanarscy. Za sprzątanie i kwiaty dziękujemy.

 

9. O sprzątanie k-ła prosimy  rodz. z ul. Nowoprojektowanej 1B.